Date Personale

2019-02-05 15:35:30POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

 Această Politică de confidențialitate are rolul de a explica ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm și în ce scop. De asemenea, reprezintă angajamentul nostru ferm de a proteja informațiile personale ale utilizatorilor acestui website site, de a le stoca în condiții de siguranță și prelucra cu atenție. Politica poate fi schimbată în orice moment, actualizările și modificările fiind valabile imediat după notificare. Notificarea o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

În cuprinsul acestei Politici, prin date cu caracter personal se va înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar noțiunea de prelucrare de date personale se referă la orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

 

Ce date prelucrăm și de la cine

Pentru oferirea serviciilor aferente platformei https://www.5oferte.ro/ folosim date de identificare, date de contact, adresa, date de autentificare în contul de utilizator și uneori este posibil să prelucrăm date pentru procesarea tranzacțiilor.

Informațiile personale sunt colectate de la utilizatorii platformei sau de la persoanele care folosesc datele noastre de contact pentru a solicita servicii sau informații.

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele personale

Prelucrăm informațiile personale în scopuri determinate și legitime în vederea oferirii serviciilor prin intermediul platformei, înregistrării și mentenanței contului, procesării comenzii și a tranzacțiilor, pentru a răspunde la întrebări și solicitări, pentru a transmite înștiințări și noutăți, pentru a ne conforma obligațiilor contractuale sau legale, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță precum și pentru alte scopuri asociate.

 

Temeiurile legale care justifică prelucrarea

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus și se realizează pe baza consimțământului, a unui temei contractual sau legal și, uneori, justificat de existența unui interes legitim. Cu titlu de exemplu, prelucrarea datelor personale va fi necesară pentru încheierea sau executarea unui contract atunci când oferim servicii de intermediere furnizorilor interesați să găsească clienți prin intermediul platformei sau se va întemeia pe consimțământ atunci când utilizatorul dorește să primească înștiințări și notificări prin abonarea la newsletter.

 

Obligativitatea comunicării datelor

Comunicarea datelor nu este obligatorie dacă prelucrarea informațiilor personale se realizează doar în temeiul acordului utilizatorului platformei. Cu toate acestea, prelucrarea devine obligatorie atunci când este necesar să ne conformăm unor obligații contractuale sau legale sau justificată când trebuie să ne apărăm interesele legitime.

 

Situații în care comunicăm date către terți

Pentru a ne desfășura activitatea sau îndeplini obligațiile ce ne revin, este posibil să transmitem datele personale către autorități publice, organe judiciare, consultanți externi care ne acordă consultanță sau ne asistă în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță respectiv să permitem accesul la date unor persoane împuternicite, astfel cum se întâmplă cu furnizorii de servicii IT, ale căror servicii le-am contractat, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal. Astfel, având în vedere specificul platformei, dezvăluim informațiile personale furnizate la momentul înregistrării pentru a intermedia legătura dintre utilizatori ori putem dezvălui datele personale către partenerii noștri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu, însă întotdeauna în conformitate cu scopurile de prelucrare indicate anterior și cu respectarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile de protecție a datelor.

 

Perioada de stocare a datelor

Datele personale vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor și ulterior păstrate pentru perioada impusă de lege, regulamente sau norme aplicabile privind obligațiile de păstrare a documentelor sau privind obligațiile de a răspunde solicitărilor autorităților publice.

 

Măsuri de securitate

În vederea administrării în siguranță a informațiilor personale, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special împotriva utilizării necorespunzătoare, distrugerii accidentale, accesării ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, divulgării, manipulării intenționate sau accidentale, ștergerii și modificării. Pentru aceasta, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor pe care le revizuim în permanență pentru a ține pasul cu noile soluții tehnologice.

 

Drepturile persoanelor a căror date le prelucrăm:

  • dreptul de retragere a consimțământului;
  • dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor;
  • dreptul de acces asupra datelor;
  • dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
  • dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul de a solicita transmiterea datele către alt operator;
  • dreptul de opoziție;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
  • dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

Acordul dat pentru abonarea la înștiințări și noutăți poate fi retras în orice moment prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@5oferte.ro.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, printr-o cerere înaintată direct sau transmisă prin poștă la sediul din strada Prel. Arcadie Septilici nr. 32A, sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău sau trimisă pe adresa de e-mail office@5oferte.ro.

Drepturile enumerate mai sus nu au caracter absolut și sunt aplicabile în funcție de situația concretă de prelucrare.

 

Operatorul de date cu caracter personal

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor și în conexiune cu prezenta Politică de confidențialitate revine Avenir Concept S.R.L., o entitate juridică organizată și funcționând în baza legilor românești, cu sediul în strada Prel. Arcadie Septilici nr. 32A, sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/104/2014 și având cod unic de identificare 32739274. Potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, societatea noastră este operator de date cu caracter personal.

 

 

Gasiti un profesionist in apropierea dumneavoastra in doar 3 clicuri!

Simplu, rapid si gratuit!


1

Efectuati cererea dumneavoastra de oferta gratuit

2

Primiti pana la 5 oferte de profesionisti

3

Comparati ofertele si selectionati profesionistul potrivit

Recenzii