Conditiii de colaborare Partener

2019-02-05 15:15:09

Conditii generale de colaborare

PARTILE CONTRACTANTE:

 

SC AVENIR CONCEPT SRL , cu sediul in Bacau, str Prelungirea Arcadie Septilici, nr 32 A ,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr J4/104/2014, avand CUI 32739274, in calitate de FURNIZOR

 

Si dumnevoastra in calitate de PARTENER –prin completarea si trimiterea formularului, Partenerul confirma ca a luat la cunostinta prevederile conditiilor generale de colaborare si ca este de acord cu clauzele contractuale ce urmeaza:

 

ART 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Prezentul contract are ca obiect transmiterea către Partener de cereri de oferta  detaliate, corespunzatoare profilului si ariei geografice in care s-au inscris, inclusiv datele de contact ale clientilor.

Cererile de oferta de pe platforma sunt de 2 tipuri : cereri de oferta pentru lucrari de constructie si cereri de oferta pentru materiale de constructie.

 

ART 2. MODALITATI DE LUCRU

 

2.1 Furnizorul ofera posibilitatea inscrierii gratuite pe platforma 5 oferte.ro a tuturor firmelor interesate prin completarea formularului de inscriere.

 

2.2 Furnizorul verifica cererea de inscriere si dupa validarea sa va notifica prin email Partenerul.

 

2.3 Clientii/utilizatorii care au lucari de efectuat  sau cereri de materiale posteaza gratuit aceste lucrari pe platforma noastra.

 

Toti Partenerii inscrisi in baza de date , care corespund profilului de activitate si ariei geografice specificate vor primi prin email toate cererile de oferta care provin din aceasta zona si care corespund profilului lor.

 

2.4 Partenerul are posibilitatea de a raspunde sau de a nu lua in considerare cererea de ofertă primită

 

2.5  Datele de contact corespunzatoare cererii pot fi vizualizate doar de catre Partenerii care au un abonament valabil.

 

2.6 Orice cerere de oferta poate fi cumparata de un numar maxim de 5 firme, in consecinta doar primele 5 firme care actioneaza in sensul cumpararii cererii vor avea acces la datele de contact ale potentialui client.

 

2.7 In cazul in care informatiile furnizate prin cererea de oferta sunt considerate ca incomplete, prea sumare , false sau incorecte 5 oferte.ro  se angajeaza sa anuleze cererea inante de a o posta pe platforma.

 

ART 3. CONDITII FINANCIARE DE COLABORARE

 

3.1 Inscrierea tuturor Partenerilor pe site este gratuită.

 

Specificatiile generale ale cererilor de oferta se trimit gratuit tuturor firmelor ce corespund ca profil de activitate si arie geografica.

 

3.2 Pentru a putea vizualiza si contacta clientii care posteaza pe platforma cereri de lucrari sau de materiale , Partenerul trebuie sa detina un abonament valabil.

Pretul unui abonament este de 10 euro/luna.Platforma propune urmatoarele pachete:

3 luni-30 €

6 luni -55 €

12 luni -100 €

 Preturile de mai sus sunt valabile pana la 1 .05.2019. Dupa acesta data pretul abonamentului lunar va fi de 20 €.

Vor fi disponibile urmatoarele pachete.

3 luni-60 €

6 luni-100 €

12 luni -190 €

3.4 Plata pachetelor se va face in lei, la cursul BNR din ziua platii, iar factura va fi trimisa prin email in maxim 3 zile de la data efectuarii platii.

 

3.5 Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica pretul pachetelor, respectiv cererii de oferta cu un preaviz de 30 de zile.

 

3.6  Partenerii nou inscrisi vor beneficia la inscrierea pe platforma de o luna gratuita , pentru a testa functionalitatea si beneficiile platformei.

 

  1. PLATA SERVICIILOR

 

Plata pachetelor de credite se va realiza cu card bancar valid, printr-o aplicatie de tranzacții online securizate furnizata de MOBILPAY

 

Cardurile acceptate sunt cele acceptate de furnizorul de servicii.

 

Dupa validarea platii ,contul fiecarui Partener se incarca cu abonamentul achizitonat , .

 

AVENIR CONCEPT  accepta deasemena  si plata prin transfer bancar, in lei, la cursul BNR din ziua platii.

In acest sens o factura proforma poate fi deascarcata direct  de pe site.

 

  1. OBLIGATIILE PARTILOR

 

Partile se obliga execute cu buna credinta obligatiile asumate prin prezentul contract.

 

5.1 Furnizorul se obliga:

 

5.2 sa trimita cererile de ofertă către Partener, dupa verificarea veridicitatii acestora, in termen de maxim 24 ore de la primirea lor

 

5.3 sa incarce automat cu creditele dn Aboanment  contul Partenerului în momentul efectuarii platii prin platforma MOBILPAY si in termen de maxim 24 ore de la data confirmarii platii, in cazul platilor realizate prin alte mijloace de plata

 

5.4 sa trimite datele catre Partener, dupa ce cumpararea cererii a fost confirmata, datele de contact ale potentialului client care a depus cererea de oferta

 

5.5 sa-si respecte independenta totala in selectarea furnizorilor si sa nu privilegieze vreunul

 

5.5 Serviciile oferite de 5 oferte.ro  se incheie automat in momentul in care utilizatorul este pus in legatura cu un partener , in speta in momentul in care Partenerul a vizualizat  datele de contact ale unei cereri si a trimis un mesaj de interes pentru aceasta cerere.

 

5 oferte.ro  nu va interveni niciodata in relatia comerciala (inainte, in timpul sau dupa finalizarea prestatiei solicitate) dintre utilizator si furnizorii gasiti prin intermediul nostru. 5oferte.ro nu isi asuma responsabilitatea pentru eventuale prejudicii create inainte, in timpul sau dupa finalizarea prestatiei executate de furnizorii alesi de utilizator..

 

5.7 Procesul de selectare a unui prestator/furnizor si de negociere a pretului lucrarii fiind unul deosebit de complex 5 oferte.ro  nu garanteaza sub nici o forma adjudecarea lucrarii respective ca urmare a cumpararii datelor de contact ale utilizatorului care a depus o cerere de oferta.

 

  1. Partenerul se obliga:

 

6.1 sa achite contravaloarea abonamentului

 

6.2 sa raspunda cererilor de oferta in termen de maxim 3 zile de la data cumpararii lor

 

6.3 sa realizeze ofertele gratuit, respectand datele tehnice si temenele de executie solicitate de client

 

6.4 sa respecte normativele tehnice in vigoare, sa execute lucrari de calitate si sa asigure garantia lucrarii; Sa respecte legislatia si normativele in vigoare; Sa detina la zi asigurarile obligatorii;

 

Sa respecte prevederile fiscale si sociale ale legislatiei in vigoare.

 

6.5 sa isi asume intreaga raspundere civila si penala privind utilizarea datelor de contact transmise de Furnizor, sa respecte prevederile Legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

 

5 oferte.ro  este foarte vigilent in privinta respectarii angajamentelor asumate de furnizori pentru ca acestia sa poata avea acces la cererile de deviz si a raspunde utilizatorilor.

 

Pentru a asigura servicii de calitate, orice incalcare grava a punctelor de mai sus constatata direct sau semnalata de utilizatori va aduce in mod automat excluderea din reteaua noastra.5 oferte.ro  isi rezerva dreptul de a exclude in orice moment din reteaua furnizorii ce nu mai corespund cerintelor de mai sus. Cu toate acestea, 5 oferte.ro  nu este responsabil pentru eventualele deficiente/neconcordante constate in indeplinirea exigentelor de mai sus, ale profesionistilor inscrisi in reteaua sa.

 

  1. INCETAREA CONTRACTULUI

 

Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata.

 

7.1 Partile pot conveni, in orice moment, de comun acord, incetarea prezentului contract.

 

7.2 In situatia in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate cere rezilierea prezentului contract, cu conditia notificarii prealabile cu cel putin 30 zile inainte de data la care doreste incetarea contractului.

7.3 In situatia in care Partenerul nu achizitioneza , dupa expirarea perioadei de proba sau dupa expirarea unui abonament deja  cumparat , el nu va mai avea acces la datele de contact ale clientului pentru a face oferte.

La o luna de la expirarea ultimului abonament contul sau va fi suspendat iar  la 3 luni va fi sters.

 

7.4 Nerespectarea, de catre Partener, a obligatiilor prevazute la art. 6 poate atrage dupa sine dreptul Furnizorului de rezilia prezentul contract, fara notificare si fara indeplinirea unei alte formalitati, inchiderea contului acestuia fara obligatia de a returna abonamentul  neconsumat, precum si dreptul de a cere, cu titlu de daune, sume corespunzatoare prejudiciul creat prin fapta Partenerului.

 

  1. CONFIDENTIALITATEA

 

Pe toata durata prezentului contract partile se oblige sa pastreze confidentialitatea clauzelor acestuia.

 

Partenerul nu poate dezvalui unei terte persoane nici o informatie referitoare la acest Contract, dupa rezilierea Contractului, decat avand acordul scris al Furnizorului.

 

  1. FORTA MAJORA

 

Forta majora exonereaza partile de raspunderea pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin. Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partile sa-si execute, integral sau partial, obligatiile contractuale. Astfel, partile convin ca, potrivit acestui contract, forma majora sa includa, dar sa nu se limiteze la situatiile urmatoare: cutremur, inundatie, atacuri informatice severe, etc.

 

  1. DISPOZITII FINALE

 

10.1 Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi solutionat in instantele judecatoresti competente de la sediul Furnizorului.

 

10.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si a fost incheiat in limba romana in 2 exemplare.

 

Gasiti un profesionist in apropierea dumneavoastra in doar 3 clicuri!

Simplu, rapid si gratuit!


1

Efectuati cererea dumneavoastra de oferta gratuit

2

Primiti pana la 5 oferte de profesionisti

3

Comparati ofertele si selectionati profesionistul potrivit

Recenzii